Autyzm

Autyzm wczesnodziecięcy– całościowe zaburzenie rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych cech należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia, jest cztery razy częstszy u mężczyzn niż u kobiet

Zespół Aspergera– całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu.

Zaburzenie to obejmuje przede wszystkim upośledzenie umiejętności społecznych, trudności w akceptowaniu zmian, ograniczoną elastyczność myślenia przy braku upośledzenia umysłowego oraz szczególnie pochłaniające, obsesyjne zainteresowania, natomiast rozwój mowy oraz rozwój poznawczy przebiega bardziej prawidłowo w porównaniu do autyzmu dziecięcego. Głównymi kryteriami różnicującymi ZA od autyzmu głębokiego są: brak opóźnienia rozwoju mowy i innych istotnych jej zaburzeń uniemożliwiających logiczną komunikację, prawidłowy rozwój poznawczy. (za Wikipedią)

Objawy autyzmu są różnorodne, każdy autysta jest inny. Specyficzne dla schorzenia są:

• zaburzenia mowy lub całkowity brak mowy
• niechęć do zmian
• niezdolność do interakcji społecznych
• stereotypowe, powtarzające się czynności
• łatwość mechanicznego zapamiętywania

Autyzm u dzieci objawia się:

• brakiem gaworzenia (lub niedostatecznym) lub utratą zdolności językowych lub społeczne
• brakiem wspólnego pola uwagi z dorosłym
• nie używaniem świadomych gestów po pierwszym roku życia
• brakiem reakcji na imię

Autystyczne dzieci często nie potrafią się bawić zabawkami lub bawią się niezgodnie z przeznaczeniem, nadmiernie porządkują zabawki lub inne przedmioty, nie uśmiecha się i ich mimika jest uboga. Może się wydawać że nie słyszą lub wręcz przeciwnie mają wyostrzony słuch.