Cele fundacji

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem,
bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi z naciskiem na promocję problemu i potrzeb osób nim dotkniętych oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej. Fundacja Autyzmowcy chce się zająć także rzecznictwem interesów i praw dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz wyrównywanie szans dla dzieci, osób z autyzmem i ich rodzin. Autyzmowcy chcą także propagować wiedzę o autyzmie.

Największym choć także najbardziej odległym celem Fundacji jest
stworzenie kompleksowego ośrodka dla autystów, w którym mogliby godnie spędzić dorosłe życie i starość.

Marzeniem rodziców z Fundacji jest także prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi w Garwolinie.