O fundacji

Co robimy

Fundacja zajmuje się promocją problemu autyzmu i potrzeb osób nim dotkniętych oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej, rzecznictwem interesów i praw dzieci i osób dorosłych z autyzmem, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Fundacja prowadzi działania na rzecz zwiększenia poziomu społecznej świadomości dotyczącej problemu autyzmu.

Fundacja Autyzmowcy realizuje szkolenia i konferencje dla rodziców, wolontariuszy i nauczycieli oraz osób związanych z tematem, propagując wszechstronną wiedzę na temat autyzmu.

Co chcemy zrobić

Fundacja chce stworzyć ośrodek zajmujący się kompleksowo tematem autyzmu, począwszy od diagnozy, rehabilitacji a skończywszy na założeniu domu pobytowego dla osób dorosłych w którym mogliby godnie spędzić starość.